VaV

Tým oddělení VaV je odpovědný za řízení kompletního spektra inovací prostřednictvím výzkumných, vývojových a testovacích činností.

Výzkumné činnosti si kladou za cíl šíře a hlouběji porozumět již dostupným i nově připravovaným technologiím v různých segmentech podnikání, které se mohou vhodně uplatnit ve stávající produktové technologii.

Vývojové činnosti se naproti tomu zaměřují na návrhy řešení přinášející konečným spotřebitelům konkrétní přidanou hodnotu, která se liší v závislosti na segmentu, vozidle a účelu použití.

Náš přístup k navrhování produktů v sobě spojuje odkaz tradice naší značky a nový nekonvenční způsob myšlení, což ústí v bezpečnější, avšak průkopnická řešení.

Díky využití nejnovějších softwarů pro 3D modelování si produkty sami trojrozměrně navrhujeme, konstruujeme i testujeme.

V neposlední řadě je stěžejní činností společnosti König i testování: oddělení VaV má v budově ústředí k tomuto účelu vyhrazeno speciálním testovací centrum vybavené celou řadou testovacích prostředků, což mu umožňuje hlubší vhled a porozumění vlastnostem produktů a vozidel.