Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje dostępne na stronie internetowej König były prawidłowe, udostępniamy je w formie „tak jak jest”. W związku z tym nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że podane informacje są prawidłowe, kompletne i aktualne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze strony internetowej, w tym między innymi z dostępnych na niej linków oraz z zawartych informacji, na własne ryzyko. Ponadto König nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszone na stronach podmiotów trzecich, a linki do nich, które znajdują się na stronie, mają na celu jedynie ułatwienie nawigacji. Wszelkie materiały, w tym między innymi teksty, zdjęcia, grafiki oraz rysunki dostępne na stronie internetowej König mogą zawierać błędy techniczne, nieścisłości typograficzne lub inne rodzaje błędów lub nieścisłości. König ani żadna spółka powiązana z König nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy lub nieścisłości.

Dotyczy to również „Przewodnika po modelach” dostępnego na tej stronie internetowej, a także jego wyników wyszukiwania, które są udostępniane wyłącznie jako usługa, tj. jedynie w celach informacyjnych i nie zawierają one żadnych porad ani zaleceń, na podstawie których można podejmować decyzje lub działania. Wszystkie dane oraz informacje zawarte w „Przewodniku po modelach” pochodzą z testów produktów König na określonych produktach innych firm. W okresie po przeprowadzeniu testów przez König elementy techniczne, jakość wykonania itp. produktów innych firm, a także ich części mogą w każdej chwili ulec zmianie (także bez udziału lub wiedzy König). W związku z tym ani König ani przedsiębiorstwa powiązane z König nie ponoszą odpowiedzialności (o ile wiążące przepisy nie stanowią inaczej) za szkody materialne lub osobowe spowodowane użyciem produktu König w sposób odbiegający od instrukcji obsługi lub podręcznika użytkownika, który (i) został dołączony do produktu König przy jego zakupie lub (ii) dotyczy produktu (produktów), na którym (których) produkt König ma być zamontowany lub z którym ma być używany. Przed użyciem każdego produktu König firma König zachęca do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi lub podręcznikiem użytkownika.

Ponadto König wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność w zakresie tego, że strony internetowe König są wolne od wirusów lub innych nieprawidłowości o szkodliwym lub destrukcyjnym działaniu oraz że informacje na stronach internetowych König będą dostępne bez przerw i wolne od błędów.

Zarówno König, jak i osoby oraz firmy z nią związane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z tej strony lub informacji, treści, usług lub materiałów udostępnianych przez lub na stronie.

König zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia i/lub wyłączenia informacji na stronie (włącznie z niniejszym wyłączeniem odpowiedzialności) w każdej chwili i bez uprzedzenia. König nie jest zobowiązana do aktualizowania niniejszej strony internetowej, w tym informacji na niej zawartych.

 

Ochrona danych osobowych

Ta strona jest zarządzana przez König S.p.A., Via Pescone, 9, 23867 Suello, WŁOCHY („my” lub „nas”). Niniejsza klauzula informacyjna opisuje, w jaki sposób my, działając w charakterze administratora danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

1        Jakie dane dotyczące użytkownika przetwarzamy?

Podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej będziemy gromadzić następujące informacje: datę i godzinę wejścia na stronę naszej witryny, Państwa adres IP, nazwę i wersję Państwa przeglądarki, adres URL strony internetowej, którą odwiedzili Państwo przed wejściem na tę stronę, niektóre pliki cookies (patrz punkt 2 poniżej) oraz informacje przekazane nam przez Państwa w trakcie wypełniania formularza kontaktowego lub poprzez zarejestrowanie się w naszym sklepie internetowym.

Podawanie danych, o których ujawnienie prosimy na naszej stronie internetowej, nie jest obowiązkowe. Jednakże, jeśli nie podadzą Państwo tych danych, nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

2         Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies. Plik Cookie to mały plik tekstowy, który może być przechowywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikom dodatkowych funkcji strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane na przykład w celu ułatwienia nawigacji na stronie internetowej, umożliwienia ponownego korzystania ze strony internetowej w miejscu, w którym się ją opuściło, i/lub przechowywania preferencji i ustawień użytkownika po powrocie na stronę internetową. Pliki cookies nie mają dostępu do żadnych innych danych na Państwa komputerze, nie mogą ich odczytywać ani zmieniać.

Większość plików cookies na tej stronie to tzw. „pliki cookies sesji”, które są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Z kolei tzw. „stałe pliki cookies” pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce. Stałe pliki cookies są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika podczas ponownego wejścia na naszą stronę internetową.

Aby zarządzać plikami cookies na swoim komputerze, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby strona internetowa informowała Państwa o chęci zapisania plików cookies. Istnieje również możliwość zablokowania lub usunięcia plików cookies, które zostały wcześniej zapisane na Państwa komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak podjąć te działania, należy skorzystać z funkcji „pomoc” w przeglądarce.

Przypominamy, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na przeglądanie stron online, a także uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych na naszej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookies

3         Cel przetwarzania danych

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

udostępnianie Państwu tej strony internetowej oraz jej dalszego ulepszania i rozwoju
zbieranie statystyk użytkowania
wykrywanie, zapobieganie i analizowanie naruszenia naszej strony internetowej
odpowiadanie na Państwa pytania
identyfikowanie Państwa jako przeglądarki lub jako klienta naszego sklepu internetowego.

4         Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, które ma na celu realizację celów wymienionych powyżej w punkcie 3.

5         Przekazywanie Państwa danych osobowych

W celach, o których mowa powyżej, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

współpracujący z nami dostawcy usługi IT;
[inna kategoria odbiorców komunikacji]
Siedziba niektórych z wyżej wymienionych odbiorców znajduje się poza Państwa krajem lub przetwarzają oni Państwa dane osobowe za granicą. Poziom ochrony danych w innych krajach nie musi odpowiadać poziomowi ochrony w Państwa kraju. Jednakże przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej posiadają odpowiedni poziom ochrony danych, lub podejmujemy działania mające na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych wszystkim odbiorcom. W tym celu stosujemy między innymi standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Są one dostępne na żądanie pod adresem [email protected].

6         Czas przechowywania danych

Państwa dane są przechowywane przez okres trzech miesięcy. Przechowujemy je dłużej tylko wtedy, gdy uznamy to za konieczne do przeanalizowania konkretnych naruszeń naszej strony internetowej.

W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej, przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo istnieje Państwa konto, a następnie przez okres wymagany przez zobowiązania prawne.

7                 Państwa prawa w związku z danymi osobowymi

Mają Państwo prawo, między innymi (w zależności od obowiązujących przepisów), (i) do uzyskania informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby zostały przez nas zapisane oraz do otrzymania kopii tych danych; (ii) do żądania sprostowania, zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub jeśli nie były przetwarzane zgodnie z prawem; (iii) żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; oraz (iv) sprzeciwu, w określonych okolicznościach, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych; (v) żądania przeniesienia danych; (vi) posiadania wiedzy o tożsamości osób trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe; oraz (vii) złożenia skargi do właściwego organu.

8        Nasze dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

Konig S.p.A.
Via Pescone 9
23867 Suello
WŁOCHY

[email protected]

Istnieje też możliwość skontaktowania się z naszym koordynatorem ds. ochrony danych, pisząc na adres: dataprotection(at)konigchain.com

Ostatnia aktualizacja 2 lipca 2019 r.